Copy voor Tradeports

BLAUW heeft weer de kopij mogen samenstellen voor Tradeport Noord en Tradeport Zuid (OBTB). In het magazine Ondernemend Venlo hebben beide industrieclubs een pagina. BLAUW verzorgt ook enkele jaren de kopij voor deze pagina’s. In juli verschijnt het nieuwe magazine.